شهدا زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

سالهای نه چندان دور، سایه جنگ و خونریزی سراسر این سرزمین را فرا گرفته بود. آژیر خطر قلب ها را به تپش می انداخت. امان از لحظه ای که موشکی از جانب خاک دشمن، بر سر خانه ای فرود می آمد و نوزاد و پیر و جوانش را تکه تکه می کرد. در همان روزها…

دوران هشت سال دفاع مقدس و روزهای کرونایی

جامعه پزشکی همواره نقش به سزایی در جایگاه نظام سلامت کشور داشته است و نمی‌توان نظام سلامت را بدون جامعه پزشکی تصور کرد. در حقیقت و بدون اغراق، باید گفت که اگر جامعه پزشکی را از نظام سلامت جدا کنیم، نمی‌توانیم به اهمیت جایگاه نظام سلامت بپردازیم. زیرا، شاکله اصلی نظام سلامت بر دوش جامعه…

سلامت بر فراز دستان لاله‌های سپید

دفاع از حریم، دفاع از حرم، دفاع از امنیت، دفاع مقدس، دفاع از سلامت مردم… تمام آن چه گفته شد حضور به هنگام وعاشقانه‌هایی است که مردم ما در زمان‌های گوناگون در عرصه‌های دفاع برای حفظ آن‌چه در حوزه ملی در اختبار دارند از خود به زیباترین شکل به نمایش گذاشتند.با ورود کرونا به مرزهای…