شهیده مدافع سلامت مریم رحیمی محل خدمت: پرستار بیمارستان امتیاز و مرکز فوریت‌های شهید رجایی شیراز وی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۷۲ متولد شد و در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ در شرایطی که باردار بود بر اثر ابتلا به کرونا به همراه نوزادش از دنیا رفت.  

شهید مدافع سلامت سعید شفاعت محل خدمت: بیمارستان نمازی شیراز وی در ۲۷ مهرماه ۱۳۴۰ پا به جهان گذاشت و در دوران جنگ تحمیلی به خیل جانبازان شریف دفاع مقدس پیوست و ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا دیده از جهان فروبست.  

شهید مدافع سلامت دکتر علی کشتکار محل خدمت: پزشکی قانونی شهرستان لامرد و پزشک خانواده در لامرد وی در دوم تیرماه ۱۳۵۱ متولد شد و در در روز یکم شهریور، مصادف با روز پزشک به خیل شهدای مدافع سلامت پیوست.

شهید مدافع سلامت دکتر حبیب ذاکریان محل خدمت: متخصص رادیولوژی بیمسارتان امام حسین(ع) شاهرود این شهید بزرگوار در تاریخ ۲۱ دی‌ماه سال ۱۳۴۸ دیده به جهان گشود و در آبان ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به کرونا به پدیدار در شهیدش شتافت.