شهید مدافع سلامت بهرام شمس الله محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی زنجان این کارشناس بهداشت حرفه‌ای در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.    

شهید مدافع سلامت اسدالله شیخ جابری محل خدمت: بیمارستان آیت الله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ایشان در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ در اثر ابتلا به کرونا به شهادت رسید.    

شهید مدافع سلامت حمزه مقدم محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی زنجان وی دومین شهید مدافع سلامت استان و رییس فوریت‌های پزشکی شهرستان خرمدره بود، که ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ در سن ۴۵ سالگی به لقاءالله پیوست.  

شهید مدافع سلامت امین الله عروجی محل خدمت: درمانگاه شبانه روزی شهرستان ماهنشان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان وی در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۹ در اثر ابتلا به کرونا درگذشت.  

شهید مدافع سلامت اکرم احدیان محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی زنجان ایشان اولین شهیده مدافع سلامت استان زنجان بود که بر اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ به شهادت رسید.