شهیده مدافع سلامت دکتر شیرین روحانی محل خدمت: پزشک اورژانش بیمارستان شهدای پاکدشت تهران این شهیده بزرگوار متولد سال ۱۳۴۶ بود که در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۸ به مقام شهادت نائل آمد.    

شهیده مدافع سلامت زهرا کمالی نژاد محل خدمت: کارشناس گسترش در واحد گسترش مرکز بهداشت شرق درمانگاه افسریه تهران این شهیده بزرگوار در سال ۱۳۴۸ در تهران دیده به جهان گشود و در تاریخ ۴ آبان ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به کرونا به فیض شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت ولی‌الله رضایی چهارطاق محل خدمت: بیمارستان اقبال تهران این شهید بزرگوار در تاریخ نهم آبان ماه سال ۱۳۴۳ دیده به جهان گشود و در تاریخ سوم آذر ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به فیض شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت مجید شریف‌نیا محل خدمت: رئیس اداره امور ازمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران این شهید بزرگوار  در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۴۵ دیده به جهان گشود و درتاریخ ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در اثر ابتلا به کرونا به فیض شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت داوود غفاری محل خدمت: بیمارستان ضیائیان این شهید بزرگوار در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ دیده به جهان گشود و در تاریخ ۳۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به فیض شهادت نائل امد.