شهید مدافع سلامت دکتر معنویان  محل خدمت: درمانگاه حاج مصطفی آشوری شهر سورک این شهید بزرگوار متولد سال۱۳۴۰ بوده و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهیده مدافع سلامت سیده عظمت موسوی محل خدمت:  مامای نمونه دانشگاه علوم پزشکی مازندران این شهیده بزرگوار متولد سال۱۳۵۴ بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت دکتر بهرام طهماسبی محل خدمت:  رئیس کلینیک تخصصی و فوق تخصصی آرین این شهید بزرگوار متولد سال۱۳۴۹  بوده و در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.