شهید مدافع سلامت احمد ابراهیمی محل خدمت:  بخش ICU   بیمارستان امام خمینی(ره) ساری این شهید بزرگوار متولد سال۱۳۵۹  بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهیده مدافع سلامت زهرا شیرویه محل خدمت:  مسئول بخش ریه بیمارستان آیت الله بروجردی (ره) شهرستان بروجرد این شهیده بزرگوار متولد سال۱۳۴۹بوده و در تاریخ ۱۶ مردادماه سال ۱۶/۰۵/۱۳۹۹به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهیده مدافع سلامت انوشه بیکیان محل خدمت:  بیمارستان امینی لنگرود این شهیده بزرگوار متولد سال  ۱۳۴۷بوده و در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال ۹۸به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت افشین پاشا پرست محل خدمت: بیمارستان تالش این شهید بزرگوار متولد سال۱۳۵۸ بوده و در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.