شهیده مدافع سلامت شهیده زهرا عبدالهی محل خدمت: درمانگاه شهید مطهری شهرستان گناوه این شهیده بزرگوار در تاریخ  دهم آذر ماه سال ۱۳۵۵ در شهر آبادان استان خوزستان دیده به جهان گشود و در تاریخ ۳۰ تیر ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به فیض شهادت نائل شد.  

شهیده مدافع سلامت محمد رضا رزمی محل خدمت: بیمارستان تامین اجتماعی سلمان فارسی بوشهر این شهیده بزرگوار در تاریخ نهم شهریور ماه سال ۱۳۵۰ در روستای چاهگاه شهرستان دشتی دیده به جهان گشود و در تاریخ سوم آبان ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به فیض شهادت نائل شد.