شهید مدافع سلامت مریم شرف‌خواه محل خدمت: پرستار بیمارستان‌های کوثر و مهرگان قزوین وی پانزدهم آبان ماه ۱۳۵۳ متولد شد و در ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.  

شهید مدافع سلامت حسن میانه ساز محل خدمت: بیمارستان شهید رجایی قزوین و بیمارستان مهرگان وی در ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ دیده به جهان گشود و اول آبان ماه ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.