شهیده مدافع سلامت زهرا شیرویه محل خدمت:  مسئول بخش ریه بیمارستان آیت الله بروجردی (ره) شهرستان بروجرد این شهیده بزرگوار متولد سال۱۳۴۹بوده و در تاریخ ۱۶ مردادماه سال ۱۶/۰۵/۱۳۹۹به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.