شهید مدافع سلامت سعادت سجادیان محل خدمت: بخش رایولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس این شهید بزرگوار در تاریخ ۱۶ تیر ماه سال ۱۳۹۹ به فیض شهادت نائل آمد.  

شهیده مدافع سلامت طیبه صادقیان محل خدمت: سرپرستار بیمارستان قشم این شهیده بزرگوار در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به مقام شامخ شهادت دست پیدا کرد.  

شهیده مدافع سلامت لیلا بهمن زاده محل خدمت: پرستار بیمارستان شهید محمدی بندرعباس این شهید بزرگوار در دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به فیض شهادت نائل آمد.  

شهید مدافع سلامت ایرج رحیمی شهواری محل خدمت: بیمارستان میناب بندرعباس این شهید بزرگوار در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به مقام شامخ شهادت دست پیدا کرد.