شهیده مدافع سلامت علیرضا صانعی محل خدمت: بیمارستان هاجر (س) شهرکرد این شهید بزرگوار یکم آذرماه ۱۳۵۵ به دنیا آمد و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا به فیض شهادت رسید.

شهیده مدافع سلامت دکتر رضوان نورمند چالشتری محل خدمت: بیمارستان های هاجر شهرکرد و شهید چمران اصفهان وی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۵۳ دیده به جهان گشود و پنجم آذر ماه ۱۳۹۹ نیز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.