شهید مدافع سلامت دکتر بابک رشیدیان محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی کردستان وی در ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.