شهید مدافع سلامت حسن نظری محل خدمت:  بیمارستان ۵ آذر گرگان این شهید بزرگوار متولد سال ۱۳۴۵ بوده و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت خوجم بردی چرکزدی محل خدمت:  دانشگاه علوم پزشکی گلستان این شهید بزرگوار متولد سال ۱۳۴۹ بوده و در تاریخ …. فروردین ماه سال …. به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت سعید عباسی فرد محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی دزفول این شهید بزرگوار که به عنوان کارشناس اتاق عمل خدمت می‌کرد در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ در اثر ابتلا به کرونا به شهادت رسید.