شهیده مدافع سلامت انوشه بیکیان محل خدمت:  بیمارستان امینی لنگرود این شهیده بزرگوار متولد سال  ۱۳۴۷بوده و در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال ۹۸به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت افشین پاشا پرست محل خدمت: بیمارستان تالش این شهید بزرگوار متولد سال۱۳۵۸ بوده و در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۹۹ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهیده مدافع سلامت رقیه رونقی محل خدمت:  بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت این شهیده بزرگوار متولد سال۱۳۵۰  بوده و در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهیده مدافع سلامت ناهید نوشاد مقدم محل خدمت:  بیمارستان گلسار این شهیده بزرگوار متولد سال ۱۳۳۵ بوده و در تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال ۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت علی شیخ مرادی محل خدمت: بیمارستان قائم این شهید بزرگوار متولد سال ۱۳۴۸ بوده و در تاریخ ۱۶ اسفندماه سال ۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهیده مدافع سلامت نرجس خانعلی زاده محل خدمت:  بیمارستان میلاد لاهیجان این شهیده بزرگوار متولد سال۱۳۷۴ بوده و در تاریخ ۶ اسفند سال ۹۸به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت وحید منصف کسمایی محل خدمت:  بیمارستان پارس رشت این شهید بزرگوار متولد سال ۱۳۴۶ بوده و در تاریخ۱۹ اسفندماه سال ۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت غلامرضا وثوقی کیا محل خدمت: بیمارستان آریا رشت این شهید بزرگوار متولد سال۱۳۴۲  بوده و در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال ۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهیده مدافع سلامت شهربانو جعفری دیورودی محل خدمت:  بیمارستان امینی لنگرود این شهیده بزرگوار متولد سال ۱۳۵۵ بوده و در تاریخ ۹ اسفندماه سال ۹۸به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.

شهید مدافع سلامت سیامک دیوشلی محل خدمت:  بیمارستان آریا رشت این شهید بزرگوار متولد سال  ۱۳۴۷بوده و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۹۸ به دلیل ابتلا به بیماری کرونا به مقام شامخ شهادت نائل آمد.